SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
2
8
Tổng hợp tình hình công khai Thứ Tư, 21/10/2020, 06:00
Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước  (16/08)
Theo đề nghị của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước. Theo kết quả Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2018 do Trung tâm Phát triển hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách (VEPR) phối hợp thực ...
Xem theo ngày Xem theo ngày