SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
0
2
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định Thứ Tư, 21/10/2020, 05:38
Bạc Liêu: Sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017  (31/07)
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã quyết định sửa đổi định mức về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 cho ...
Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020  (07/05)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này kèm theo các biểu mẫu thể hiện đầy đủ chi tiết các khoản dự toán trên từng lĩnh vực của các cấp sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020. Chi tiết. KN
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019  (14/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu . Ủy ban nhân dân ...
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018  (13/01)
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc ...
Xem theo ngày Xem theo ngày