SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
6
7
0
Dự án – Hạng mục đầu tư Thứ Tư, 21/10/2020, 05:16
Chấp thuận bổ sung các dự án khu đô thị vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu  (18/09)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa chấp thuận bổ sung các dự án khu đô thị mới vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau: Dự án khu đô thị mới thị trấn Phước Long, tại ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long: - Vị trí: Phía Đông giáp nhà ở hiện hữu và đường Phước Long - Vĩnh Mỹ; phía Tây giáp Trung tâm Y tế huyện và ...
Các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (10/06)
Theo nội dung Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu, năm 2019 Bạc Liêu có 21 dự án trọng điểm, cụ thể như sau: Chi tiết. Kiều Ngân (Tổng hợp)
Các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (10/06)
Theo nội dung Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu, năm 2019 Bạc Liêu có 178 dự án kêu gọi đầu tư, cụ thể như sau: Chi tiết. Kiều Ngân (Tổng hợp)
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019  (07/06)
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu được ban hành với mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 là cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Bạc Liêu đứng top 20 và thuộc nhóm có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước và đứng thứ 05 so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về định hướng đầu tư, trong năm ...
Các dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa bức xúc và dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ-du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018  (28/05)
Tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư xã hội hóa bức xúc và Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018. Quang cảnh phiên họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Danh mục các dự án ...
Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/11)
Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được UBND tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 09/11/2017. Theo nội dung Quy định, UBND tỉnh Bạc Liêu cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định ...
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu  (21/06)
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”. Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu có nêu rõ các nội dung như: Tên dự án, hình thức đầu tư, quy mô dự án và ...
Danh mục 68 dự án kêu gọi vốn đầu tư  (06/08)
.
Danh mục 15 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư  (03/08)
.
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2008 - 2012  (04/12)
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2008-2012 A/ CÁC DỰ ÁN NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN : 1/ Tên dự án : Dự án đầu tư nhà máy chế biến hàng thủy sản - Quy mô : diện tích xây dựng từ 10.000 đến 15.000 m2 - Mục tiêu, công suất đầu tư : xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản công suất 4.000 tấn thành phẩm/năm. - Địa điểm : Khu ...
Tóm tắt mục tiêu và năng lực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (12/04)
TÓM TẮT MỤC TIÊU VÀ NĂNG LỰC CUẢ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU 1/ CÔNG TY DUYÊN HẢI : (100% vốn nước ngoài ) - Số giấy phép 984/GP cấp 06/09/1994 - Vốn đầu tư đăng ký : 4.116.000 USD - Vốn pháp định : 4.116.000 USD - Mục tiêu : Sản xuất tôm giống và nuôi trồng thủy sản - Chủ đầu ...
Chương trình dự án đăng ký sử dụng vốn ODA giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Bạc Liêu  (20/02)
Nhằm giúp địa phương từng bước vươn lên bằng mọi nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội.
Để tiếp tục thực hiện các công trình bức xúc trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập Danh mục các dự án ưu tiên vận động sử dụng nguồn ODA như sau:
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (27/12)
Nhằm huy động mọi nguồn vốn đầu tư, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ trên cơ sở đó sẽ chuyển đổi nhanh sang cơ cấu công nghiệp - nông ngư nghiệp và dịch vụ du lịch giai đoạn 2006-2010. Đồng thời để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian tới mang lại hiệu quả cao hơn, tỉnh đã lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh như sau:
Xem theo ngày Xem theo ngày