SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
6
8
5
tin tức sự kiện Thứ Hai, 14/09/2020, 08:45

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 như sau:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng năm 2030.

- Quản lý, đánh giá đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định của Chính phủ; thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; đồng thời, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Thị Sang phát biểu tại buổi làm việc với sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (ĐH)

Để tổ chức thực hiện các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Trường Đại học Bạc Liêu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung Chi thị và những nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2020 - 2021. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới và phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn đúng theo định hướng chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình địa phương.

Nội dung chi tiết:

Lê Hân

 


Số lượt người xem: 197 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày