SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
6
7
1
tin tức sự kiện Thứ Sáu, 21/08/2020, 10:10

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên đa bàn tỉnh Bc Liêu vừa được UBND tỉnh Quyết định ban hành.

Đối tượng áp dụng của Quyết định là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các S, Ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch ủy UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Quyết định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc thì các Sở, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổng hợp báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/8/2020 và thay thế Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành hệ số điều chnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nội dung Quyết định:

L. Công Hưởng

 


Số lượt người xem: 474 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày