SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
3
7

 

 THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu cung cấp thông tin đường dây nóng của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh và kiến nghị của các doanh nghiệp.

 

  

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Ông     NguyễnTấn Khương

Chánh Văn phòng

0916.337.447

vpubndt@baclieu.gov.vn

Sở Công Thương

 

 

 

 

Ông     Phan Văn Sáu

Giám đốc

0291.3954.833

0913.990.371

 

       Nguyễn Thị Phương Kiều

Chánh Thanh tra

0291.3820564 0939.676.780

 

Sở Giao thông Vận tải

 

Ông     Bùi Hồng Kỳ

Phó Giám đốc 

0913.892.168

kybh@baclieu.gov.vn

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

0291.3 .822 674

sgddt@baclieu.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

Ông     Trần Thanh Tâm

Giám đốc 

0291.3 823 873 – 0913.821.406

 

 

Ông     Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc 

0291.3 826 797 – 0918.693.009

 

 

Ông     Hồ Quốc Trạng

Chánh Thanh tra 

0291.3 956 541 – 0919.802.726

 

 

 

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

Bà     Trần Hồng Chiến

Giám đốc

0913.747.361

Tranhongchien1965@gmail.com

Sở Nội vụ

 

 

 

Ông     Ngô Công Hầu 

Phó Giám đốc

0913.648.447

haunc@baclieu.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02913.861.227 

 

Sở Tài chính

02913.956.333 

stc@baclieu.gov.vn 

Sở Tài nguyên và Môi trường

0913.739.277

stnmt@baclieu.gov.vn

 

Ông     Phạm Minh Hải

Trưởng Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

0949.385.767

minhhaibasi@gmail.com

 

Ông       Giang Văn Tuy

Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai

0919.109.187

Giangvantuy15011980@gmail.com

 

Bà        Trịnh Khánh Ngọc

Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

0988.989.412

khanhngoctnmtbl@gmail.com

 

Ông     Nguyễn Văn Đạo

Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

0917.151.444

nguyenvandaotnmt@gmail.com

Sở Tư pháp

 

 

 

Ông     Trần Minh Đức

Phó Giám đốc 

0913.799.664

tranminhducbl@gmail.com

Sở  Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

 

 

 

Bà        Cao Xuân Thu Vân

Giám đốc 

0913.945.927

vancxt@baclieu.gov.vn

Sở Y tế

02913.824.206

 soyte@baclieu.gov.vn

Sở Xây dựng

 

 

 

Ông     Trần Hồng Hải

Chánh Văn phòng

0919.434.333

haith@baclieu.gov.vn

Ban Dân tộc - Tôn giáo

0291.3 826 961

bdt@baclieu.gov.vn

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

bqlckcn@baclieu.gov.vn

 

Ông     Ngô Quang Lắm

Phó Trưởng ban

0913.892.575

 

Ban Quản lý Dự án dân dụng công nghiệp tỉnh

 

 

 

Ông     Trần Văn Hùng

Phó Giám đốc

0291.3 826 627 – 0913.109.791

vanhung@baclieu.gov.vn

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Ông     Huỳnh Minh Ứng

Phó Chánh Thanh tra

0913.190.827

 

UBND thành phố Bạc Liêu

0291.3 822 536

vphdndubndtp@baclieu.gov.vn

UBND huyện Hồng Dân

0291.3 560 707

vphdndubndhhd@baclieu.gov.vn

UBND huyện Phước Long

 

 

 

Phòng Kinh tế- Hạ tầng

0291.3 864 270

 

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch

0291.3 864 313

ptckhhpl@baclieu.gov.vn

UBND huyện Hòa Bình

0291.3 883 884

ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn

UBND huyện Vĩnh Lợi

 

 

 

Ông     Lê Thanh Hùng

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

0291.3 735 053

ubndhvl@baclieu.gov.vn

UBND thị xã Giá Rai

 

 

 

Ông     Huỳnh Công Quân

Phó Chủ tịch UBND

0913.694.788

 

 

Ông Nguyễn Văn Nguyên

Trưởng phòng TC - KH

0913.694.777

 

UBND huyện Đông Hải

 

 

 

Ông     Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND

0291.3 844 383 – 0913.763.084