SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
9
0
7
4
8

 

DANH SÁCH

Người phát ngôn của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị, xã thành phố

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/cơ quan

Số điện thoại

E.mail

1

Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

0916.337.447

khuongnt@ baclieu.gov.vn

2

Lê Văn Hoàng

Phó Giám đốc Sở Công Thương

0913.174.163

hoanglv@baclieu.gov.vn

3

Phạm Quốc Nam

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

0913.990.987

nampq@ baclieu.gov.vn

4

Nguyễn Minh Tùng

Phó Giám đốc Sở Y tế

0913.892.260

tungnm@ baclieu.gov.vn

5

Trần Văn Sỹ

Phó Giám đốc Sở Tài chính

0913.826.481

svtv@ baclieu.20v.vn

6

Trịnh Hoài Thanh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0913.861.227

02913.825.247

 

7

Ngô Công Hầu

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

0913.648.447

conghaunoivubaclieu@ gmail.com

8

Trần Minh Đức

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

0913.799.664

hieuqd@ baclieu.gov.vn

9

Trần Hồng Chiến

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

0913.747.361

chienth@ baclieu.gov.vn

10

Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0918.693.009

hienpt@ baclieu.gov.vn

11

Thái Quốc Lưu

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

0913.125.379

Quocluu.vhttdlbl@ gmail.com

12

Bùi Hồng Kỳ

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

0913.892.168

kybh@ baclieu.gov.vn

13

Dương Hồng Tân

Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

0983.880.615

02913.822.674

Vanphong.baclieu@ moet.edu.vn

14

Huỳnh Minh ứng

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

0913.190.827

ttt@ baclieu.gov.vn

15

Trần Văn Hùng

Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án dân dụng công nghiệp tỉnh

0913.109.791

vanhung@ baclieu.gov.vn

16

Nguyễn Thanh Cảnh

Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp

0913.631.252

canhnt@ baclieu.gov.vn

17

Trần Hoàng Duyên

Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

02913.826.961

bdt@baclieu.gov.vn

18

Dương Chí Bình

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu

0918.773.777

binhdtxdcb@ gmail.com

19

Huỳnh Công Quân

Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai

0913.694.788

 tranminhducbl@gmail.com

20

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

0913.763.084

vpubdonghai@ gmai.com

21

Lê Văn Tần

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long

0913.174.045

 

22

Từ Minh Phúc

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi

0913.892.919

niemnm@ baclieu.gov.vn